Taxaties

Een woning heeft in de meeste gevallen verschillende waarden. Er is sprake van een verkoopwaarde, die in beginsel vaak door koper en verkoper anders worden ingeschat.

Voor de verzekering praat men over de herbouwwaarde. De bank vindt de marktwaarde belangrijk, terwijl de fiscus met de waarde in het economische verkeer rekent en de gemeente met de Wet waardering Onroerende Zaken, oftewel de WOZ-waarde.

Voor alle partijen is het belangrijk om op een gegeven moment te beschikken over een realistisch waardeoordeel van een terzake deskundige. We hebben het dan over een taxatierapport waarin op weloverwogen wijze rekening wordt gehouden met relevante argumenten. Zo’n terzake deskundige moet zijn aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Makelaardij Van Rijn VolBar is zo’n NRVT Makelaar-Taxateur en heeft alle expertise in huis om voor een goed en gedegen taxatierapport te verzorgen.