Horsterdijk 83a, Lottum

€ 90.000,- k.k.

Omschrijving

Aan de Horsterdijk 83a te Lottum bieden wij een loods (voormalige champignonkwekerij) aan op een perceel grond van 2.396m2. Het object is gelegen op een centrale locatie aan de rand van het dorp Lottum nabij uitvalswegen en de snelweg A73. Het perceel heeft ook een poort met ontsluiting aan de achte... lees meer

Aan de Horsterdijk 83a te Lottum bieden wij een loods (voormalige champignonkwekerij) aan op een perceel grond van 2.396m2. Het object is gelegen op een centrale locatie aan de rand van het dorp Lottum nabij uitvalswegen en de snelweg A73. Het perceel heeft ook een poort met ontsluiting aan de achterzijde via de weg “De Papeling”. Tevens genoeg parkeergelegenheid op eigen terrein.

Indeling
1. Kantoorruimte met toiletruimte circa 17,00 meter breed en 3,25 meter diep;
2. Corridor circa 42,75 meter lang en 3,00 meter breed met daaraan gelegen de zes voormalige champignoncellen;
3. Zes aparte loodsruimtes (voormalige champignoncellen) circa 24,75 meter lang en 5,45 meter breed en 3,75 meter hoog;
4. Achtergelegen loodsruimte van circa 14,50 meter breed en 4,80 meter diep.

Bijzonderheden
Artikel 3 Agrarisch met waarden
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarisch bedrijfsmatig grondgebruik;
b. agrarisch hobbymatig grondgebruik;
c. grondgebonden agrarische bedrijven, niet zijnde grondgebonden veehouderijen,
d. ter plaatse van de hieronder vermelde aanduidingen zijn tevens de daarbij vermelde agrarische bedrijven / functie(s) toegestaan:
aanduiding - agrarische bedrijven / functie(s)
specifieke vorm van agrarisch - veehouderij - geheel of overwegend grondgebonden veehouderij
intensieve veehouderi - geheel of overwegend niet-grondgebonden veehouderij
glastuinbouw - glastuinbouwbedrijf
specifieke vorm van agrarisch - champignonkwekerij
specifieke vorm van agrarisch - viskwekerij
specifieke vorm van agrarisch - boomteelt - boomteeltbedrijf
specifieke vorm van agrarisch - intensieve tuinbouw - intensieve tuinbouwbedrijf
specifieke vorm van agrarisch - verwerking van agrarische producten
opslag - opslag
specifieke vorm van agrarisch - paardenstal
e. bescherming van aardkundige waarden;
f. het behoud, de bescherming, de ontwikkeling en/of het herstel van de desbetreffende cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden ter plaatse van de aanduidingen zoals zijn opgenomen in artikel 47;
g. mestbe- en verwerking op bedrijfsniveau;
h. buurtmestbe- en verwerking, uitsluitend ter plaatse van 'specifieke vorm van agrarisch - mestverwerking op regionaal niveau';
i. wonen ten behoeve van het bedrijf;
j. wonen in een bedrijfswoning met bijbehorende tuin door een derde ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – plattelandswoning’;
k. extensief dagrecreatief medegebruik;
l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - nevenactiviteit': tevens de nevenactiviteiten zoals die per adres zijn aangegeven in de bij deze regels behorende Bijlage 1(Overzicht agrarische nevenactviteiten) met dien verstande dat het vloeroppervlak van nevenactiviteiten bij een agrarisch bedrijf in totaal ten hoogste 200 m2 bedraagt, dan wel het bestaande vloeroppervlak, dan wel voor zover in Bijlage 1 Overzicht agrarische nevenactviteiten een maximum oppervlak is gegeven, maximaal dit oppervlak;
m. een ander gebruik van gebouwen als nevenactiviteit, met dien verstande dat het vloeroppervlak van nevenactiviteiten bij een agrarisch bedrijf in totaal ten hoogste 200 m2 bedraagt, met een met een maximum van 25% van de bestaande bebouwing, namelijk:
1. detailhandel in agrarische producten die op het eigen bedrijf of in de directe omgeving daarvan zijn geproduceerd;
2. zorgboerderij;
3. zorgvoorzieningen;
4. dagrecreatieve voorzieningen;
n. reclamemast, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - reclamemast';
o. parkeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
p. watervoorziening, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - watervoorziening';
met de daarbij behorende:
q. tuinen, erven en terreinen;
r. paardenbakken, uitsluitend binnen het bouwvlak dan wel bestaande paardenbakken;
s. verkeers- en parkeervoorzieningen;
t. voorzieningen van openbaar nut;
u. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder bergbezinkbassins;
v. groenvoorzieningen, natuur- en landschapselementen.

Het gehele bestemmingsplan met bouwvoorschriften en gebruiksregels is bij ons kantoor op te vragen.

Details

Overdracht

Vraagprijs
€ 90.000,- k.k.
Status
beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Bouwjaar
1981

Streetview

Locatie

Contact opnemen

Deel via social media