Taxaties

Er zijn veel redenen om een bedrijf te taxeren. Echter, de bedoeling van de taxaties is leidend.

Het gaat niet alleen om de prijs onderaan de streep. Het gaat vooral om de gedachte erachter, de mogelijke fiscale consequenties, de strategische uitgangspunten en het fundament onder de cijfers. Dit zijn precies die zaken waarmee Makelaardij van Rijn VolBar meerwaarde geeft aan uw taxatierapport. Als NRVT en REV (Recongnised European Valuer) gecertificeerde taxateurs en ervaren tuinbouwmakelaars brengen we de waarde van elk bedrijf optimaal in beeld.

In een snel veranderende tuinbouwwereld vraagt een goede taxatie meer dan ooit om gespecialiseerde expertise. De bedrijven, de installaties en de technieken zijn complexer geworden. Wat is bijvoorbeeld de waarde van een aardwarmtebron die met subsidie is gefinancierd? De kracht van Makelaardij van Rijn VolBar is: we kennen deze wereld. We zijn bekend met teelten, met teelttechnieken en met de technische infrastructuur van bedrijven. We weten wat een verpakkingshal kost en kennen het financieel gewicht van kantoorfaciliteiten. Daarmee kunnen we elk onderdeel van uw bedrijf op waarde schatten. 

Bovendien kijken we verder. Bij taxaties focussen we op toekomstige mogelijkheden van een bedrijf. Welke teelten passen er? Zijn er investeringen nodig om het bedrijf up-to-date te krijgen? En blijft dan een realistisch rendement over? Financiële vragen gaan hand in hand met bedrijfseconomische zaken. Alleen door die aspecten goed af te wegen, krijgt een taxatie zijn waarde. 

Makelaardij van Rijn VolBar denkt mee over:

  • Uw financiële positie;
  • In- en uittreden vennoot;
  • Inbreng B.V.;
  • De bedrijfswaardering;
  • Het overhevelen naar privé;
  • De aardwarmtebronnen.